01 Oct
01Oct

  การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์เป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อให้รถยนต์ของคุณสามารถทำงานได้อย่างปกติ การที่ทำถูกวิธีจะช่วยลดความเสียหาย และ ประหยัดเวลาในการซ่อมบำรุงรถยนต์ของคุณในอนาคตด้วย ดังนั้น นี่คือวิธีที่ง่ายๆ ในการพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์


 ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการพ่วงแบตเตอรี่ คุณควรเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่อไปนี้:
   สายไฟกระแสตรง (jumper cables) หรือสายพ่วงเเบตรถยนต์ขนาดใหญ่ ที่มีแบตเตอรี่ที่จะใช้พ่วงแบตเตอรี่ที่ต้องการเชื่อมต่อ (เพียงใช้แบตเตอรี่ของรถยนต์อีกคัน) 

 ขั้นตอนที่ 2: ตำแหน่งรถยนต์
ตรวจสอบว่าทั้งสองรถยนต์อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยและไม่มีอะไรกันขัดขวางระหว่างรถยนต์ทั้งสอง

 ขั้นตอนที่ 3: การเชื่อมต่อ
เปิดเครื่องยนต์ของรถยนต์ที่มีแบตเตอรี่ที่ดีให้เริ่มต้นเสียบสายไฟกระแสตรงตามลำดับต่อไปนี้:

ต่อสายแดง (Positive) ของสายไฟกระแสตรงกับขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี่ที่มีปัญหา หรือคันที่เเบตหมดต่อสายแดง (Positive) ของสายไฟกระแสตรงกับขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี่ที่ดี หรือคันที่มีไฟ

ต่อสายดำ (Negative) ของสายไฟกระแสตรงกับขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่ที่ดี ต่อสายดำ (Negative) ของสายไฟกระแสตรงสายพ่วง เข้ากับส่วนที่เป็นโลหะของคันที่เเบตหมด

 ขั้นตอนที่ 4: เริ่มรถยนต์
เปิดเครื่องยนต์ของรถยนต์ที่มีแบตเตอรี่ที่ดีและรันเครื่องยนต์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาทีหลังจากนั้น ลองเริ่มเครื่องยนต์ของรถยนต์ที่มีแบตเตอรี่ที่มีปัญหา หากเครื่องยนต์ที่มีปัญหาสามารถเริ่มต้นได้ 

 ขั้นตอนที่ 5: การยกสายไฟ ถอดปากคีบ
เมื่อรถยนต์ที่มีปัญหาเริ่มต้นแล้ว เครื่องยนต์ทำงานไประยะสั้นหลังจากนั้น ถอดปากคีบ สายพ่วงสายไฟทั้งสองจากแบตเตอรี่ของรถยนต์ทั้งสองออกรีบขับรถยนต์ที่มีปัญหาไปยัง ร้าน R.O.D (อาโอดี) เเบตเตอรี่เเหลมฉบัง หรือในพื้นที่ R.O.D (อาโอดี) เเบตเตอรี่เเหลมฉบัง  เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

 ข้อควรระวัง
อย่าทำให้สายไฟกระแสตรงสัมผัสกันในขณะที่มันยังต่อเข้ากันก่อนที่คุณจะเชื่อมสายพ่วง


  จั้มแบตพ่วงแบตเตอร์รี่รถยนต์ ช่วยเหลือฉุกเฉิน เราต้องเน้น เเละปฏิบัติงานอย่างไร ให้ปลอดภัย

   การใช้จั้มแบตเตอรี่ (jumper cables) เพื่อพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์เป็นการกระทำที่อาจเกิดความเสี่ยงและต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื่อปลอดภัย หรือเรียกใช้บริการให้ช่าง รับจั้มเเบต พ่วงเเบตรถยนต์ นอกสถานที่ ดังนั้น 

ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของการใช้งานอย่างถูกต้องดังนี้:
ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่และรถยนต์:
  ตรวจสอบว่าไม่มีระเบิดน้ำหรือซีลรั่วที่แบตเตอรี่ตรวจสอบว่าไม่มีแก๊สรั่วออกมาจากแบตเตอรี่

ตรวจสอบว่ารถยนต์ทั้งสองอยู่ในที่ปลอดภัยและไม่มีอะไรกันขัดขวางระหว่างรถ

ตรวจสอบสายไฟจั้มแบตเตอรี่:
  ตรวจสอบว่าสายไฟจั้มแบตเตอรี่ไม่มีชำรุด แตกหัก หรือเสียหายใดๆอย่าใช้สายไฟจั้มที่มีการสลับสีสายอย่างไม่เหมือนกัน ในบางกรณีมีสายแดงและดำ ในบางกรณีอาจมีสายสีดำและสายสีน้ำเงิน 

 ตรวจสอบการเชื่อมต่อ และ สีของสายไฟจั้มแบตเตอรี่ก่อนใช้งานประเมินสภาพแบตเตอรี่:
ตรวจสอบระดับน้ำ Elecrolyte ในแบตเตอรี่ (สำหรับแบตเตอรี่แบบเปิด)ถ้าแบตเตอรี่มีเครื่องหมายว่ามันเสื่อมสภาพหรือชำรุด อย่าพยายามทำการพ่วงเพราะอาจเกิดอันตราย

 ตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่:
ตรวจสอบว่าขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่ชัดเจนและไม่มีการรั่วไหลของน้ำ Elecrolyteการ

เชื่อมต่อด้วยตัวเอง:

  หลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างสายไฟจัมพ์แบตเตอรี่ระหว่างกันในขณะที่มันยังต่ออยู่กับแบตเตอรี่อย่าให้สายไฟจั้มพ่วง ฝั่วขั้ว + แบตเตอรี่สัมผัสกับตัวรถยนต์อื่นๆ หรือระบบไฟฟ้าอื่นๆ 

 เริ่มรถยนต์:
  เปิดเครื่องยนต์ของรถยนต์ที่มีแบตเตอรี่ที่ดีให้เริ่มต้นเมื่อรถยนต์ที่มีแบตเตอรี่ที่ดีเริ่มต้นแล้ว ปล่อยให้มอเตอร์ทำงานปกติเป็นเวลาสั้นๆ หรือวิ่งเครื่องยนต์ไประยะสั้น

 การยกสายไฟ:
  หลังจากที่รถยนต์ที่มีปัญหาเริ่มต้นแล้ว ปล่อยสายไฟทั้งสองจากแบตเตอรี่ของรถยนต์ทั้งสองออกรีบขับรถยนต์ที่มีปัญหาไปยังอู่หรือร้านซ่อมรถเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น


:: เรียกใช้บริการพ่วงจั้มแบตรถยนต์ 

พ่วงแบตรถยนต์แหลมฉบังใกล้เคียง 083-1880919

**นัดหมายสถานที่
กลางวัน เเละ มัดจำ 100 บาท (ยกเลิกงาน ไม่คืนเงิน)กลางคืน เเละ มัดจำ 200 บาท (ยกเลิกงาน ไม่คืนเงิน)ช่วงเลตเวลาทำการ


เวลาทำการ 8.00- 18.00 น.-ค่าบริการเริ่มต้น ที่ 300 บาท /ตามระยะทางในพื้นที่-ระยะทางไกล นอกพื้นที่ ตกลงค่าบริการกันก่อนออกปฏิบัติงาน


เวลาทำการ 18.00 - 23.30 น.-ค่าบริการเริ่มต้น ที่ 400 บาท /ตามระยะทางในพื้นที่-ระยะทางไกล นอกพื้นที่ ตกลงค่าบริการกันก่อนออกปฏิบัติงาน

**กรณีช่างพ่วงเเบต จั้มเเบตเตอรี่รถยนต์ เเต่รถยนต์ของท่านยังสตาร์ทไม่ติด จากสาเหตุใดก็ตาม จะมีค่าบริการตามที่ตกลงกันไว้ หรือตามที่ตกลงกัน 100%***คิดค่าบริการเป็นต่อครั้ง

***คิดค่าบริการเป็นต่อครั้ง

ความคิดเห็น
* อีเมลจะไม่ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์