แบตเตอรี่รถตู้ชนิดกึ่งแห้ง ขั้วลอย และแบตเตอรี่รถตู้หน้ายาวขั้วจม ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่น นอกสถานที่ 24 ชั่วโมง